Magister chori – Michał Sławecki

Gaudeamus igitur

MICHAŁ SŁAWECKI (1982) – dr hab., organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie muzyki kościelnej (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski) oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie kompozycji Stanisława Moryty (dyplomy z wyróżnieniem). Kontynuował studia w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kompozycja eksperymentalna – Alessandro Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco).

Specjalizował się w zakresie wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego u Nino Albarosy (Cremona). Uczestniczył w kursach mistrzowskich u Johannesa B. Göschla (Monachium), Keesa Pouderoijena (Wiedeń), Franza Karla Praßla (Graz), Federico Bardazziego (Florencja), Giovanniego Contiego (Lugano), Heinricha Rumphorsta (Berlin), Alexandra M. Schweitzera (Oslo), Daniela Saulniera (Solesmes/PIMS), Thomasa Forresta Kelly (Harvard), Juana Carlosa Asensio (Madryd). Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre) oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą. W latach 2008-2011 prowadził w Domu Pracy Twórczej Wigierskie Spotkania Chorałowe „Gregorianum”. Jest inicjatorem i dyrektorem Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie, które zainaugurowało swoją działalność w 2013 roku.

Koncertuje jako solista, kameralista, akompaniator i dyrygent. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich i chóralnych (z uwzględnieniem muzyki jednogłosowej). Jego muzyka znalazła się na kilku płytach CD. W latach 2003-2013 roku pełnił funkcję organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Od 2010 r. jest dyrektorem artystycznym festiwalu muzyki organowej i kameralnej w Nałęczowie, a od 2012 – festiwalu muzyki współczesnej Legnickie Conversatorium Organowe.

W 2012 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych utworów uzyskując stopień doktora w zakresie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Jest wykładowcą na kierunku Muzyka Kościelna UMFC. Obecnie jego ba-dania koncentrują się wokół zagadnień teorii i inter­pre­ta­cji zachod­niej mono­dii litur­gicz­nej w opar­ciu o naj­star­sze dostępne źró­dła adia­ste­ma­tyczne w duchu Dom Eugène Carine’a: semio­lo­gia gre­go­riań­ska, semio­mo­dal­ność, semio­este­tyka. W 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie dyrygentura na podstawie oceny dorobku i dzieła artystycznego Martyrum Polonorum Laudes (DUX, 2015).

Prowadzi ożywioną działalność naukową. Jest zapraszany w charakterze prelegenta na sympozja konferencje i seminaria naukowe, a także na kursy interpretacji śpiewu gregoriańskiego w kraju i zagranicą. Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego, dyrygentury chóralnej i muzyki sakralnej.

W 2013 r. założył męski zespół Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z którym pracuje nad repertuarem postklasycznym, w szczególny sposób propagując jasnogórską muzykę jedno-głosową. W 2014 r. został dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z którym związany jest od 2001 r., najpierw jako chórzysta, od 2007 r. jako II dyrygent.

Jest również założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 r. wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo” (w kategoriach canto monodico christiano – concorso oraz rassegna). Płyta Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi z udziałem Pawła Gusnara (saksofon) oraz Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod jego kierownictwem została odznaczona nagrodą Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kategorii muzyka dawna.

One response to “Magister chori – Michał Sławecki

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s